دانلود آهنگ آبادان از ندیم

10

آهنگ دلی آبادان از ندیم

Nadim | Abadan

دانلود آهنگ آبادان از ندیم

دانلود آهنگ آبادان از ندیم

متن آهنگ ندیم به نام آبادان

خدایا صبر و آرامش واسه این شهر غم دیده

که تا چشماشو وا کرده فقط جنگ و ستم دیده

%خدایا صبر و آرامش برای قلب اون مادر%

که بچه ش داره جون میده به زیر خون و خاکستر

تو زیر آوار منم عزادار عزیز تر از جون

خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار

همه کسم رفت این منه جون سخت

%با قلب لرزون با یه دل  خون%

دارم میدم جون تو زیر آوار

%منم عزادار عزیز تر از جون%

خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار

همه کسم رفت این منه جون سخت

با قلب لرزون با یه دل ِ خون دارم میدم جون

دیدگاه خود را بگذارید