دانلود آهنگ هزار و هیچ از محمد صالحی

9

آهنگ هزار و هیچ از محمد صالحی

Mohammad Salehi | Hezar Hich

دانلود آهنگ هزار و هیچ از محمد صالحی

دانلود آهنگ هزار و هیچ از محمد صالحی

متن آهنگ محمد صالحی به نام هزار و هیچ

پشت یک هی گل اراد تیرم

هر لباسی دوس دری اراد کمه ورم

قشنگترین روزیل سازید و ناو سرم

قد خداو بنگانی مه دوسد دیرم

هر پلکی چاود کتی تپش قلبمه

گرد تو برگ برنده ها ناو مشت مه%

وه ناو زندان قلبد حکم ابد توام

اسمد بیوسه دینمو عشقد بیوسه خدام

وه نوای ریم پله نساز سر چاود ریم بساس

اگر عشق تو قبله بو مه نمازم بدون قضاس

و دور خود دیوار بکیش و پای قسه ی هیچکه ننیش

اگر عشق تو بازی بو ولید بازم هزار و هیچ

تو و گوشه دلم عبادتگاه دیری

مالی و کنار مال خدا دری

آغوشد مه و بهشت بی بشم که ی

تو برق چاویلد ای شاره روشنو که ی

مه دوریلم دامه ولی جور تو پیدا نیو

تو فرشتیگی نیزانم چیو هایده بان زیو

چاویلد نازد رازیگه بین خود و خدا

بر جمال ای همه خوشگلیده صلوات

گرد تو خوبه حالم هرجا بچم کیشه

آنتن قلبم ولای تو پره همیشه%

حافظ و سعدی اگر تو بیونیان

شک نیرم صد گله کتاو و پیدا نیوسیان

دیدگاه خود را بگذارید