دانلود آهنگ آبادان از مهریار

15

آهنگ دلی آبادان از مهریار

Mehryaarr | Abadan

دانلود آهنگ آبادان از مهریار

دانلود آهنگ آبادان از مهریار

متن آهنگ مهریار به نام آبادان

خدا میدونه چه حالیم امشب

خون دل شهرم شکست دل کشور

%با صدای آوار خرابه شد خونه%

جای نفس خاک و رو زمین رو جدولا خونه

خدا شکست دلم دلم منم کنارشون ببر

ببر یه جا بدون غم شبیه قبل شهر من

خدا شکست دلم دلم منم کنارشون ببر

%ببر یه جا بدون غم شبیه قبل شهر من%

دیدگاه خود را بگذارید