دانلود آهنگ نینجا از مجید ماندگاری

7

آهنگ جدید نینجا از مجید ماندگاری

Majid Mandegari | Ninja

دانلود آهنگ نینجا از مجید ماندگاری

دانلود آهنگ نینجا از مجید ماندگاری

متن آهنگ مجید ماندگاری به نام نینجا

دل به تو نمیبندم آره شرمندم
تو خودت مافیایی هی نگو شرمندم
جنس جلب داری همش از همه طلبکاری
پرورش داده بودم تو آستینم عجب ماری
همش ذق میرنه گیجگام دیگه رسیده به اینجا
یه چیزایی ازم میخوای انگاری لاکپشت نینجام
نیست از تو رو مخ تر ببین کاراتو دختر
%چرا نمیگیرم فازتو با تو مث سیم لختم%
رسما بده فحش به من بیا بهم مشت بزن
فقط یه چیزی بی زحمت میری اون درم از پشت ببند

تو کفش تو ریگه من بسمه دیگه
کارت این شده بندازی بهم راه به راه تیکه
مگه کشیدمت هف تیر برو پس چرا نرفتی
همه رو برق میگیره ولی مارو چراغ نفتی
همش ذق میرنه گیجگام دیگه رسیده به اینجا
یه چیزایی ازم میخوای انگاری لاکپشت نینجام
نیست از تو رو مخ تر ببین کاراتو دختر
چرا نمیگیرم فازتو با تو مث سیم لختم
رسما بده فحش به من بیا بهم مشت بزن
فقط یه چیزی بی زحمت میری اون درم از پشت ببند

تورو دوست داشتم آره خدا شاهده
رفتارات بچه گونس شیش هفت سالته
%زیر بارم نمیری یکم وا بده%
تو به این جنگ اعصاب میگی رابطه
همش ذق میرنه گیجگام دیگه رسیده به اینجا
یه چیزایی ازم میخوای انگاری لاکپشت نینجام
%نیست از تو رو مخ تر ببین کاراتو دختر%
%چرا نمیگیرم فازتو با تو مث سیم لختم
رسما بده فحش به من بیا بهم مشت بزن
فقط یه چیزی بی زحمت میری اون درم از پشت ببند

دیدگاه خود را بگذارید